Публічний договір (оферта)

купівля-продаж і транспортування товарів

Пропозиція Продавця укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті arhimed.com.ua, є офіційною та публічною. Цей договір є публічним, тому його умови однакові для всіх покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа або фізична особа-підприємець), без переваги для одного покупця. Укладаючи цей договір, покупець приймає всі умови та процедури, пов’язані з оформленням замовлення, оплатою товару, доставкою товару, поверненням товару, відповідальність за невиконання замовлення та інші умови договору. Натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в розділі «Кошик» і отримання Покупцем електронного підтвердження від Продавця є моментом, коли договір вважається укладеним.

1. Термінологія

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») — це публічна пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, які бажають укласти дистанційний договір купівлі-продажу товару з Продавцем на умовах, які містяться в цій пропозиції.

1.2. Товар або Послуга - (об’єкт угоди сторін) Покупець може вибрати товар або послугу на сайті Інтернет-магазину та помістити його в кошик, або він може придбати його дистанційно від Продавця.

1.3. Інтернет-магазин - сайт Продавця arhimed.com.ua, призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу шляхом використання Інтернету для ознайомлення Покупця з описом товару.

1.4. Покупець — це дієздатна особа віком від 18 років, яка отримує інформацію від Продавця та розміщує замовлення на покупку товару, представленого на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю.

1.5. Продавець — фізична особа-підприємець «Заєць В’ячеслав Леопольдович» (ідентифікаційний код 3478305616), юридична особа, створена та діє відповідно до законодавства України, місцезнаходження якої:04119, м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 20А, кв. 4.

2. Предмет контракту

2.1.1. На умовах цього договору продавець зобов’язується передати товар Покупцю, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти товар.

2.2. У разі, якщо Покупець отримав електронне підтвердження від Продавця щодо його замовлення, дата заповнення Покупцем форми замовлення на сайті Інтернет-магазину вважається датою укладення Договору-оферти (акцепту оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору. Договір може бути оформлений у письмовій формі, якщо це необхідно, за бажанням Покупця.

3. Розробка замовлення

3.1. Покупець може самостійно зробити замовлення в Інтернет-магазині, використовуючи форму «Кошика», або зв’язавшись з магазином електронною поштою чи за номером телефону, вказаним у розділі контактів.

3.2. Якщо відомості, надані клієнтом під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності, продавець має право відмовитися від передання замовлення клієнту.

3.3. Покупець повинен надати наступну необхідну інформацію Продавцю під час оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину:

3.3.1. Ім'я та прізвище Покупця;

3.3.2. Місце доставки товару;

3.3.3. Номер телефону для зв’язку;

3.3.4. Ідентифікаційний код юридичної особи або підприємця;

3.4 На сайті Інтернет-магазину в кошику покупця вказується назва, кількість, артикул і ціна товару, який обрав покупець.

3.5. У випадку, якщо будь-якій із Сторін договору потрібна додаткова інформація, їй надається право запросити цю інформацію у іншої Сторони. Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю під час покупки товару в інтернет-магазині, якщо він не надає необхідної інформації.

3.6. Покупець повинен надати інформацію, описану в пунктах 3.3–3.4 цієї оферти, коли він оформляє замовлення через оператора Продавця (пункт 3.1. цієї оферти).

3.7. Покупець підтверджує прийняття умов цієї пропозиції, заповнюючи форму реєстрації на сайті Інтернет-магазину або звертаючись до оператора під час оформлення замовлення. Дані про покупця вносяться до бази даних після оформлення замовлення оператором.

3.8. При оформленні замовлення покупець несе відповідальність за точність наданої інформації.

3.9. Укладаючи договір під час оформлення замовлення, покупець підтверджує наступне:

а) Покупець повністю ознайомлений і погоджується з умовами цієї пропозиції;

б) Він дозволяє збір, обробку та передачу персональних даних протягом терміну дії Договору, а також протягом необмеженого періоду часу після його закінчення. Крім того, уклавши договір, споживач підтверджує, що він був повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом про захист персональних даних, про цілі збору даних і про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов договору, взаєморозрахунків і отримання рахунків.

Крім того, покупець погоджується з тим, що продавець має право отримати доступ до та передавати його персональні дані третім особам для виконання замовлення покупця без додаткових повідомлень від покупця. Покупець знає та розуміє свої права як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Ціна та транспортування товару

4.1 Продавець самостійно визначає ціни на товари та послуги та розміщує ці ціни на своєму веб-сайті Інтернет-магазину. На веб-сайті всі ціни на товари та послуги вказані в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Залежно від кон’юнктури ринку продавець може односторонньо змінювати ціни на товари та послуги. Це означає, що продавець не може в односторонньому порядку змінити ціну окремої одиниці товару, яка була оплачена Покупцем в повному обсязі.

4.3. Вартість товару, вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає вартість доставки товару покупцю. Покупець сплачує за доставку товару відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізника).

4.4. Це означає, що вартість товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе витрати на доставку товару до покупця.

4.5. Продавець може вказати приблизну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення до Продавця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання електронного листа або через оператора інтернет-магазину.

4.6. З моменту надходження грошей на рахунок Продавця вважається, що зобов’язання Покупця оплатити Товар було виконано.

4.7. На веб-сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка» описано способи, за допомогою яких здійснюються розрахунки між продавцем і покупцем за товар.

4.8. При отриманні товару покупець повинен перевірити, чи відповідає він кількісним і якісним характеристикам, таким як назва, кількість, комплектність і термін придатності, у присутності перевізника.

4.9. Під час приймання товару покупець або його представник підписує товарний чек, замовлення або транспортну накладну, підтверджуючи, що він не має претензій щодо кількості, зовнішнього вигляду чи комплектності товару.

4.10. У разі самостійної доставки товару Продавцем або передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраній Покупцем, право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Покупця або його Представника з моменту його отримання в місті поставки.

5. Права та обов’язки учасників

5.1. Продавець несе відповідальність за:

5.1.1. Передачу покупцеві товару відповідно до умов цього Договору та вимог Покупця

5.1.2. Не розголошення особистих даних покупця третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, і під час виконання замовлення покупця.

5.2. Продавець має наступне право:

5.2.1. В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також ціни на товари та послуги шляхом розміщення цих змін на веб-сайті Інтернет-магазину. Зміни стають дійсними з моменту їх публікації.

5.3. Зобов’язання покупця:

5.3.1. Ознайомитися зі змістом, умовами та цінами Договору на веб-сайті Інтернет-магазину Продавця до моменту укладення Договору.

5.3.2. Для виконання зобов’язань продавця перед покупцем, останній повинен надати всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують покупця, і достатні для доставки йому товару, який він замовив.

6. Передача товарів

6.1. У випадку, якщо непродовольчий товар не відповідає вимогам покупця щодо форми, розмірів, фасону, кольору, розміру або інших характеристик, покупець має право на повернення товару Продавцеві належної якості. Покупець має право на повернення товару відповідної якості протягом 30 (тридцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Товар повертається належної якості, якщо він не використовувався та якщо його зовнішній вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби та ярлики збережені, а також розрахунковий документ, який покупець отримав при оплаті товару. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті.

6.2. За умови дотримання вимог, передбачених пунктом 6.1 Договору, вартість товару належної якості повертається покупцеві протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару Продавцем, згідно з чинним законодавством України

6.3. Покупець отримує гроші за товар шляхом банківського переказу на його рахунок.

6.4. Покупець несе витрати на доставку за повернення товару належної якості Продавцю.

6.5. У разі виявлення недоліків у товарі протягом гарантійного строку покупець має право особисто звертатися до Продавця в порядку та у строки, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Коли виникають вимоги щодо безоплатного усунення недоліків, строк на їх усунення починається з дати, коли продавець передає товар у своє розпорядження та має фізичний доступ до нього.

6.6. За умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, продавець відповідає за виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

Продавець не несе відповідальності за дефекти товару, які виникли після його передання Покупцеві, якщо Покупець не дотримується правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який має унікальні властивості, якщо цей товар може бути використаний виключно покупцем, який його придбав (наприклад, нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інші характеристики, які можуть бути передбачені в цьому випадку). Відмінності в розмірах та інших характеристиках, вказаних у онлайн-магазині, служать підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені характеристики.

6.8. Товар можна повернути за адресою, наведеною на сайті в розділі «Контакти», у випадках, передбачених законом та цим Договором.

7. Зобов’язання

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану покупцеві або третім особам внаслідок неправильного монтажу, використання або зберігання товару, який було куплено у Продавця.

7.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне або несвоєчасне виконання замовлень у випадку, якщо покупець надав неправдиву або помилкову інформацію.

7.3. Відповідно до чинного законодавства України та положень цього договору продавець і покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань.

7.4. Продавець або Покупець не відповідають за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є результатом форс-мажорних обставин, таких як війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, які виникли незалежно від волі Продавця або Покупця після укладення цього договору. Якщо одна сторона не може виконати свої зобов’язання, інша сторона повідомляє про це негайно.

8. Конфіденційність особистих даних і захист

8.1. При реєстрації або оформленні замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину покупець добровільно надає Продавцеві згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) та інші дії, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати інформацію, яку він отримує від покупця. Надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі для виконання зобов’язань перед Покупцем, не вважається порушенням. Розкриття інформації також може бути дозволено відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за збереження своїх персональних даних.

8.4. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань, якщо інформація про покупця не актуальна або неточна.

9. Інші вимоги

9.1. Цей договір діє відповідно до чинного законодавства України та укладено на території України.

9.2. Переговори використовуються для вирішення всіх спорів між покупцем і продавцем. У випадку, якщо переговори не допомогли вирішити спірне питання, Покупець або Продавець мають право звернутися до суду для вирішення спору відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Згідно з пунктом 5.2.1 Договору, продавець має право односторонньо вносити зміни до цього Договору. Крім того, за взаємною згодою Сторін і відповідно до чинного законодавства України, до даного Договору також можуть бути внесені зміни.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП «Заєць В’ячеслав Леопольдович»

ЄДРПОУ: 3478305616

04119, м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 20А, кв. 4.

П/р UA283220010000026005310042361, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001